Craps regler

ØNSKER Å FØLE DEG SOM EN EKTE GAMBLER? SÅ BØR DU LÆRE Å SPILLE CRAPS

Craps er et terningspill for virkelige gamblere. Spillet er av mange ansett for å være vanskelig, men egentlig er det ikke! Lær deg reglene og få en liten bit av strategien med det samme …

Craps regler og Craps strategi

Terningspillet Craps blir av mange regnet for å være det primære spill for ekte gamblere. Terningspillet har en lang historie bak seg, og mange mener at det er et veldig vanskelig spill å lære, men sannheten er faktisk at det er en stor variasjon av innsatsmuligheter. Craps er skremmende lettvint.

Hva er Craps spillet om?

Craps er et terningspill for ekte gamblere. Spillet regnes av mange som vanskelig, men det er det faktisk ikke i det hele tatt!

Reglerne i Craps

Det første kastet med terningene i en runde kalles “ the come out roll.” Den innledende åpningsinnsatsen i terninger innsatt umiddelbart før “the come out roll” kalles “the pass line bet”. Et “pass line bet” vinner med en gang hvis terningenes øyne tilsammen viser 7 eller 11, og taper hvis øynene viser 2 (snake eyes) 3 (cross eyes) eller 12 (box cars). Hvis 4,5,6,8,9 eller 10 er summen av terningenes øyne i “the come out roll” blir dette antall “the point” (det åpne tall). Markeringen (Som regel “ON”) viser at det åpne tallet har blitt etablert “4, 5, SIX, 8, NINE eller 10”.

Kasteren (banken) fortsetter nå med å kaste terningene inntil han treffer “the point” (det åpne tallet) eller 7 for å slutte spillet. Hvis kasteren treffer det åpne tallet først vil et “pass line bet” vinne. Men hvis kasteren kaster og øynene viser 7 først (Dvs. “sevens out”), vil “pass line bet” tape.

For å avslutte en spillrunde og oppløse “pass line bets” skal kasteren kaste enten det åpne tallet eller tallet 7 etter “the come out roll”. Det er alltid en mulighet for at et spill kan forløpe en hel kveld, dette er sett og forekommer hvis kasteren hverken kaster det åpne tallet eller 7. “Pass line bets” kan ikke vinnes før det åpne tallet er vist som antall øyne i et kast, sånn kan en slik innsats heller ikke tapes før 7 er kastet. Dette er fordi ikke ferdigspilte “pass line bets” ikke må fjernes fra spillebordet. Spilleren må vente på at det åpne tallet blir truffet eller tallet 7 treffes for å få bestemt spillets utfall.

Pass Line bets

Et “pass line bet” plasseres i feltet ved navn “PASS LINE” på terningbordet før “the come out roll” (Dvs. det første kastet med terningene i et nytt spill). En innsats på “pass line” feltet vinnes hvis “the come out roll” er 7 eller 11, og taper hvis kastet lander på 2. 3 eller 12.

Hvis terningenes øyne viser 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 vil dette tallet bli “the point” (det åpne tallet). For å vinne et “pass line bet”, skal kasteren (banken) kaste det åpne tallet før han kaster og treffer summen 7. Hvis kasteren kaster 7 før han kaster det åpne tallet vil ditt “pass line bet” tape.

Når man vinner på et “pass line bet” betales det som regel like penger (1 til 1). Så snart det åpne tallet er etablert kan man ikke fjerne eller redusere et “pass line bet”. De kan kun tilbakeføres etter at det er kastet det åpne tall eller tallet 7.

Ikke «pass line bets»

Et “ikke pass line bet” (don’t pass line bet) er det motsatte av et “pass line bet”, og det skal plasseres på terningbordet i feltet “Don’t Pass Bar” før “the come out roll”. Hvis kasteren kaster 2 eller 3 i første kast (“the come out roll”) vil en “ikke pass line bet” vinne.

Men hvis det første kast er 7 eller 11, vil “ikke pass line bet” tape. Hvis “the come out roll” er 12, vil et “ikke pass line bet” resultere i en lik (push) og innsatsen tilbakeføres til spilleren. Hvis “the come out roll” er 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, vil denne summen bli det åpne tallet. Så snart det åpne tallet er etablert, vil “ikke pass line bets” vinne, hvis kasteren kaster en 7’er før han kaster summen av det åpne tallet. Hvis kasteren kaster det åpne tallet før han kaster 7 vil “ikke pass line bets” tape. Utbetalingen på et “ikke pass line bet” er som regel lik (1 til 1). Motsatt til “pass line bets” kan “ikke pass line bets” fjernes og reduseres.

Come bets

Et “come bet” er plassert i “COME” feltet på terningbordet før et hvilket som helst kast med terningene når det åpne tallet har blitt etablert under “the come out roll”. Reglene for “come” innsatser er essensielt de samme som for “pass line bets”.

“Come bets” vinner hvis summen av kasterens neste kast er 7 eller 11 og taper hvis summen er 2, 3 eller 12. Hvis kasteren kaster 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 vil dette tallet bli til det åpne tallet og dealeren vil flytte “the come bet” fra “COME” feltet på terningbordet til feltet som svarer til det åpne tallet: “4, 5, SIX, 8, NINE eller 10”. Hvis kasteren kaster det åpne tallet “the come point” igjen før han kaster 7 vil “the come bet” utbetale like penger.

“The come bet” vil altså bli stående inntil “the come point” (åpne tall) eller tallet 7 er kastet. Akkurat som ved “the pass line bet” må “come bets” ikke fjernes eller reduseres. Disse kan kun tilbakeføres hvis det kastes det åpne tallet eller tallet 7.

Don’t come bets

Et «don’t come bet» er i realiteten det modsatte av et «come bet». Dette «bet» plasseres etter «the come out roll» i feltet «Don’t Come Bar» på spillbordet. «Don’t come bets» vinner når kasteren kaster enten 2 eller 3, og taper hvis det kastes 7 eller 11.

Hvis det kastes 12 vil dette «bet» bli returnert til spilleren i en såkalt «Push». Hvis summen av kastet er 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 vil det kastede tallet bli etablert som «the come point».

Dealeren vil flytte «the don’t come bet» fra «the don’t come bar», til en «uppermost bar» over feltet som viser de forskjellige «come points»: 4, 5, SIX, 8, NINE eller 10. Etter «the come point» har blitt etablert vinner «don’t come bets» som regel like penger hvis det kastes 7, og taper hvis «the come point» kastes. «Don’t come bets» vil være spillbare inntil det blir kastet enten «the come point» tallet eller en 7’er. Ikke avsluttede «don’t come bets» er mulige å fjerne.

Pass line odds bet

Når et «pass line odds bet» vinner utbetales det normalt etterfølgende odds: 2 til en ved et kast på 4 eller 10. 3 til 2 ved et kast på 5 eller 9 og 6 til 5 ved et kast på 6 eller 8. Motsatt det vanlige «pass line bet» er det mulig å fjerne uavsluttede «pass line odds bet».

Don’t Pass Line Odds bets

Når et » don’t pass line odds bet» vinner, utbetales det normalt etter følgende odds: 1 til 2 ved et kast på 4 eller 10. 2 til 3 ved et kast på 5 eller 9 og 5 til 6 ved et kast på 6 eller 8. Det er mulig å fjerne et uavsluttet «don’t pass line odds bet».

Come Odds Bets

Etter «the come point» har blitt etablert, plasseres et «come odds bet» under ditt «come bet» i feltet som viser de forskjellige «comp point»: «4, 5, SIX, 8, NINE eller 10». Når et «come odds bet» vinner utbetales som regel følgende odds: 2 til 1 ved et kast på 4 eller 10. 3 til 2 ved et kast på 5 eller 9 og 6 til 5 ved et kast på 6 eller 8.

Motsatt det vanlige «come bet» er det mulig å fjerne et uavsluttet «come odds bet». I terningspillet er «come odds bets» inaktive under feil «come out rolls».

Field bets

Et «field bet» er en innsats på at det neste kastet med terningene vil bli enten 2, 3, 4, 9, 10, 11 eller 12. Innsatsen plasseres i feltet «FIELD» på terningbordet innen det første kastet påbegynnes. Hvis kastet blir 3, 4, 9, 10 eller 11 vinner et «field bet» like penger. Hvis det kastes 2 eller 12 vinner et «field bet» 2 til 1. Hvis det kastes 5, 6, 7 eller 8 vil et «field bet» tape.

Big 6 and Big 8 Bets

Et «big 6 bet» er en innsats på at summen 6 vil bli kastet før 7. Akkurat som et «big 8 bet» er en innsats på at summen 8 vil bli kastet før en 7’er. Et «big 6 bet» eller et «big 8 bet» plasseres i enten «6» eller «8» feltet på terningbordet.

Place Bets

Det finnes to typer av «place bets» et «place win bet» og et «place lose bet»: Et «place win bet» er en innsats på at enten 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 vil bli kastet før en 7’er. Et «place lose bet» er en innsats på at det vil bli kastet en 7’er før 4, 5, 6, 8, 9 eller 10.

Buy Bets

Et «bye bet» er en innsats på at enten 4, 6, 8, 9 eller 10 vil bli kastet før en 7’er. Innsatsen «buy bet» vil bli dekket av et «BUY» merke for å tydeliggjøre det fra et «come bet». I terningspillet er «buy bets» inaktive under feil «come out rolls».

Lay Bets

Et «lay bet» er i realiteten det motsatte av et «buy bet». Et «lay bet» er en innsats på at det vil bli kastet en 7’er før 4, 6, 8, 9 eller 10. «Lay bets» er aktive samtidig som at «come out roll» kastes. Uavsluttede «lay bets» er som regel mulig å fjerne.

Any 7 Bets

Et «any 7 bet» er en innsats på at det neste kastet med terningene blir en 7’er. Denne innsatsen kan brukes ved alle første kast. Innsatsen plasseres i «Seven» feltet og hvis en 7’er kommer ut vinner du normalt 4 ganger innsatsen din.

Any 11 Bets

Et «any 11 bet» er en innsats på at det neste kastet med terningene blir 11. Denne innsatsen kan brukes ved alle første kast og skal plasseres på terningbordet hvor det ses to terninger som viser 11. Hvis 11 kommer ut vinder du normalt 15 ganger innsatsen din.

Any Craps Bets

Et «any craps bet» er en innsats på at det neste kastet med terningene blir enten 2, 3 eller 12. Denne innsatsen kan brukes ved alle første kast og skal plasseres i feltet «Any craps» på terningbordet. Hvis 2, 3 eller 12 kommer ut vinder du normalt 7 ganger innsatsen din.

Horn Bets

Et «horn bet» er en innsats på at det neste kastet med terningene blir enten 2, 3, 11 eller 12.

Denne innsatsen kan brukes ved alle første kast og skal plasseres i feltet på terningbordet som viser terningene med øyne av enten 2, 3, 11 eller 12. Når et «horn bet» vinner, utbetales det normalt 15 til 1 på tallene 3 og 11, samt 30 til 1 på tallene 2 og 12.

Hardways Bets

Et «hardway bet» er en innsats på at det vil bli kastet enten 4, 6, 8 eller 10 med to like terninger dvs. (2+2, 3+3, 4+4 eller 5+5) før det kastes en 7’er. Denne innsatsen plasseres i det feltet på terningbordet som viser to terninger med tilsvarende øyne.

Å kaste en sum med to like terninger kalles å kaste på den harde måten «the hard way». F.eks. kalles et kast på 4+4 en «hard 8», mens et kast som viser 5+3 eller 6+2 kalles en «easy 8». Når et «hard bet» vinner, utbetales det normalt 7 til 1 på tallene 4 og 10, samt 9 til 1 på tallene 6 og 8. Det er mulig å fjerne uavsluttede «hardway bets».

Læs mere…

Sic Bo regler

Baccarat regler

Online casino bonus