Ludomani – hva er det?

Ludomani er fortsatt litt et fy-ord og et emne mange desverre fortsatt omfatter som tabu. Det er synd, for vi er overbeviste om at hvis problemet kommer litt mer frem i lyset, vil det kunne hjelpe mange av dem som ligger på grensen til å bli fanget av eventuell spillegalskap.

Det blir heldigvis forsket i ludomani og forskerne blir hele tiden klokere på sykdommen. Her på Casinoportalen prøver vi å videreformidle noe av denne kunnskapen, og vi har flere artikler liggende som beskriver hva som kjennetegner ludomani som lidelse – og hvem den potensielt påvirker.

Ludomaniens stygge side

Vi har alle hørt om fenomenet ludomani. Men vet du egentlig helt hva ludomani er? Og har du – eller kjenner du noen som har – sett ludomaniens stygge side? Uansett om du har eller ikke, så mener vi her på Casinoportalen at kunnskap er det beste forsvaret. Vi anbefaler derfor at du leser den følgende teksten. Forebyggelse er bedre enn behandling, ikke sant?

God leselyst.

Smak på ordet

Ordet Ludomani (ludo: latin for spill; mani: lidenskap) er et norsk moderne uttryk for en alvorlig grad av spillegalskap, hvor den det gjelder ikke har kontroll over spillelysten sin lenger. Internasjonalt blir alvorlig spillegalskap kalt for ‘compulsive gambling’, ‘pathological gambling’ eller ‘addictive gambling’.

Ludomani minner mye om en OCD forstyrrelse (Obsessive-Compulsive Disorder), hvor pasienten nesten styres av sine tvangstanker om spill, hvilket ofte medfører store personlige omkostninger for den det gjelder. Ikke kun i forhold til økonomi, men like mye i relasjonene til menneskene omkring en.

Ludomanen er i prinsippet en person som spiller for mye mer enn det han i virkeligheten har råd til å tape. Sagt litt firkantet så kan man si at når man er spillavhengig, så blir det å få spilt det viktigste i livet – alt annet kommer i andre rekke.

Ludomanen har mistet kontrollen over spillet sitt. Han utviser en viss grad av manglende virkelighetssans og bruker spillet til å slippe vekk fra livets små og noen ganger store problemer. Ludomanen fortsetter med å spille for å vinne det han har tapt (også kjent som ’chasing’), og slik prøver han å late som om det som har skjedd ikke har skjedd, hvilket som regel fører til enda større personlig ødeleggelse. Og slik fortsetter det i en ond sirkel.

Hva er Ludomani – og hvordan styrer jeg spillet mitt

Bagsiden af at spille om penge kan i værste tilfælde være, at du mister kontrollen med dit spil, hvilket kan medføre at du bliver ludoman.

Ludomani, eller spillelidenskab, som det også kaldes, er en afhængighedstilstand der karakteriseres sådan her: ’hyppige gentagne episoder af ukontrollabel spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser’. Der er med andre ord tale om en afhængighed, der ikke kun berører spillerens eget liv og livskvalitet. Kontakt og nærvær til familien, kollegaer og venner står også på spil – det samme gør personens økonomi. Et af de største problemer blandt mennesker, der er afhængige af spil, er manglende selvkontrol. De kan simpelthen ikke styre deres handlinger, og det kan desværre ofte ende i et net af løgne overfor familie, venner og personen selv, ensrettet tankespind med fokus på det sus, der opleves ved at spille om penge og i sidste ende: økonomisk ruin.

Husk, det er ikke kun ’ham nede fra kiosken’, naboen eller en langt ude i en bekendts familie, der bliver ludoman. Det kan altså også være dig selv, din partner eller din bedste ven.

En god start er at følge dette korte og meget åbenlyse råd: Spil ikke for mere, end du har råd til at tabe. Kan du kontrollere denne del, så er du allerede godt med.

Det er naturligvis meget nemme sagt end gjort, men gør dig selv den tjeneste at danne dig et overblik over din økonomi og fastsætte et eventuelt rådighedsbeløb, inden du kaster dig ud i spil. Bestem dig for, hvor meget du vil spille for inden du begynder. Du kan også læggen et månedligt budget over, hvor meget du må bruge og beslutte hvor stor en del af dine eventuelle gevinster du må spille videre for og hvor meget du skal hæve.

Når er man ludoman?

Det kan være vanskelig å avgjøre. Det er spesielt vanskelig å se det selv og oppfange signalene hos seg selv. Her er et par ting som kan hjelpe deg med å finne ut av om du selv er i faresonen:

Er du mer opptatt av spill enn du selv eller dine nærmeste syns er naturlig? Er du en av dem som mener at lykken er komplett hvis du bare vinner en skikkelig stor kontant gevinst? Eller mener du at alle dine økonomiske problemer og begrensninger vil bli løst på magisk vis når du vinner? Mener du at det bare er et spørsmål om å være tålmodig og iherdig nok, så bliver det din tur til å være den heldige?

Kan du svare ja til ovenstående spørsmål, er du kanskje en av mange personer som har problemer med spill.

Har du brug for hjælp?

Forskningsresultater viser at hvis du kan svare JA til bare 4 av de nedenstående 10 spørsmålene så er det god grunn til å stoppe opp og søke hjelp. Dette er ikke noe å spøke med.

Hvor mange har du svart ja på?

  • Er du veldig opptatt av spill, og blir du fraværende når du spiller eller tenker på spill?
  • Kjenner du behov for å øke innsatsen for å føle spenning?
  • Blir du rastløs eller irritert når du må gå fra spillet?
  • Spiller du for å slippe å tenke på hverdagslige problemer?
  • Går du tilbake til spillet for å vinne tilbake det du har tapt?
  • Lyver du til familie og omgangskretsen din for å skjule at du deltar i spill?
  • Har du begått kriminalitet, f.eks. sjekkrytteri, tyveri eller annet for å kunne spille?
  • Har du mistet eller satt vennskap, jobb eller utdannelse i fare på grunn av spill?
  • Har du overlatt det til andre, familie eller institusjoner å redde deg ut av økonomiske problemer som du utelukkende er havnet i på grunn av spill?
  • Har du gjentatte ganger prøvd å få lidenskapen din under kontroll eller prøvd å slutte helt med å spille uten å lykkes med det?

Har du svart ja på 4 eller flere – eller kan du i mindre grad nikke gjenkjennende til flere av disse spørsmålene så anbefaler vi på Casinoportalen at du oppsøker hjelp.

Les videre 

Ludomani – få hjelp

Ludomani i Norden

Play Safe med Casinoportalen