Sic Bo regler

DU HAR TRE TERNINGER. VELG DITT KOMBINASJON

Sic Bo er et terningspill. Bordet som det spilles på i Sic Bo ligner et roulette bord med fire felter.

Sic bo

Sic bo

Sic Bo – regler og strategi

Sic Bo er et terningspill. Bordet som det spilles på i Sic Bo ligner et roulette bord med fire felter, hvor innsatsene plasseres. Det blir spilt med 3 terninger som bestemmer utfallet av spillet.

Enkelte tal – ’single number bets’

Den nederste rekken av Sic Bo bordet er oppdelt i seks felt hvor man kan plassere såkalte ”single number bets”.

I denne rekken plasserer man ganske enkelt innsatsen på et bestemt tall og håper at terningene viser dette tallet.

Hvis en av terningene viser det tallet som man har valgt å satse på så vinner man og får pengene sine tilbake 1:1.

Hvis to terninger tilsammen utgjør tallet ditt får du gevinsten 2:1 tilbake og ved tre terninger 3:1 igjen. Eksempel: Du satser på tallet tre, og to ut av de tre terningene lander på tre. Så får du innsatsen din dobbelt tilbake.

Kombinasjoner med to nummere

Hvis du spiller på kombinasjoner bestående av to nummere får du selvfølgelig høyere gevinster. Men det sier seg selv at det er vanskeligere å oppnå.

Utbetalingen er ved to tall 6:1.

Eksempel:

Du satser på en femmer og et ett tall. Terningene kastes og lander på hhv. 1, 3 og 5, hvilket betyr at du vinner innsatsen din 6 ganger igjen.

Ved en to-talls kombinasjon kan man dog kun vinne én gang. Det vil si at selvom du kaster en femmer og et ett tall som i eksempel 1 så får du fortsatt kun innsatsen din 6 ganger igjen.

Summen av tre tall

Du kan også satse på den samlede summen av de tre terningene. Ved tre og atten taper du alltid.

Din gevinst avhenger av hva terningene viser:

Fire eller sytten:         50:1

Fem eller seksten:      25:1

Seks eller femten:       15:1

Syv eller fjorten:         10:1

Åtte eller tretten:        6:1

Ni eller tolv:                 5:1

Ti eller elleve:              5:1

Lav eller høy innsats

Her satser du på at det samlede resultatet av terningkastet enten blir mellom fire og ti (lav innsats) eller mellom elleve og sytten (høy innsats).

Utbetalingene på en høy eller lav innsats gir pengene 1:1 igjen.

Hvis terningene lander på tre like så taper du pengene dine, uansett om det er snakk om en høy eller lav innsats.

Spill på tre like eller par

Her spiller du på tre like. Utbetalingene er selvfølgelig høyere her, faktisk helt opp til 150:1 avhengig av det pågjeldende casinos utbetalingsskjema. Det høyeste du kan satse på er en tre-kombinasjon, altså tre like. Du kan også velge å satse på alle seks mulige trioer på én gang (dette kalles «any triplets»). Eller du kan velge å satse på et par, dsv. satse på at de to terningene lander på det samme tallet. Utbetalingene ser slik ut:

Trio:                        120-150:1

Enhver Triplet:     25:1

Par:                          11:1